کارافرینی به سبک ” دیرین دیرین “

۳شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ – ساعت ۱۰ الی ۱۲
دانشگاه گیلان – تالار حکمت دانشکده انسانی

۳شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ الی ۱۷
پارک علم و فناوری استان گیلان

حضور برای همگان آزاد است

Leave A Reply

Your email address will not be published.