Browsing Tag

کسب و کار

مالیات استارتاپ ها

مالیات از مسائل حقوقی مهم در دنیای کسب­وکار است. متاسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی از قوانین مالیاتی کشور کسب­وکار خود را آغاز می­کنند. برخی به­منظور فرار از مالیات تدابیری می­اندیشند. عدم توجه به این مسئله مهم برای فعالیت­های استارتاپی
Read More...

کارآفرینی، کارآفرین، استارتاپ واژگانی در دنیای کسب و کار

در سالهای اخیر استفاده از واژگانی همچون استارتاپ، کارآفرین و کارآفرینی در دنیای کسب و کار زیاد شده است. در حالی که خیلی از اشخاص تعریف دقیق از این واژگان ندارند. در این بخش به تعاریف واژگان و تفاوت بین آنها پرداخته می­شود. کارآفرینی
Read More...